Data aktualizacji strony
2009-05-19

< Kontakt >

< Linki >

<"Podziękownia">

< Apel >

< Darowizny, 1% >

 


:: Marcelinka Filipowicz::
< Start > < Marcelka > < Leczenie > < Stan obecny > < Ankyloza > < Rieger's Syndrome >


 
Jako rodzice, mamy nadzieję, że dzięki tej stronie uda nam się nawiązać kontakt ze specjalista (dot. zwłaszcza chirurgii szczękowej), który będzie umiał pomóc Marcelce. Tak, by można było planować kolejne etapy leczenia i rehabilitacji.

Lilypie6th to 18th Ticker

Copyright © 2006 -2008 by FIBIA